Ouderdom: 13 Jaar
Graad: Graad 7
Skool: Tuisskool
Provinsie: Vrystaat

DierePelli

Ons lewer n diens in die buurt waar ons bly. Ons kyk na mense se diere as hul op vakansie gaan.

Mense se diere word versorg, en mebse kan met n geuste hart gaan rus terwyl ons na hul diere kyk in hul eie huis

Andro en Anzé Welman