Ouderdom: 17 Jaar
Graad: Graad 12
Skool: Gereformeerde Skool Dirk Postma
Provinsie: Gauteng

Ann-Bucket

Ek maak hoofsaaklik buckethats en ander klere uit herwinde lap of ou klere.

Daar is huidiglik n probleem in die wereld van besoedeling, veral klere wat gedra word vir n kort tydperk. Ek maak nuwe produkte wat tydloos is, van ou materiaal sodat dit nie vinnig weer weg gegooi word nie, maar weer gedra word.

Anle Spies