Ouderdom: 16 Jaar
Graad: Graad 10
Skool: Hoërskool Stellenberg
Provinsie: Wes-Kaap

Sing-Songs

Sing-Songs is n webtuiste wat skole se inligting, nuus, uitslae, fotos, gees en sodoende elke skool se unieke wese en visie versprei. Sing-Songs is n boekie (A5) wat die skool se liedjies vir sport, kultuur, skoollied ens. as inhoud het. Elke boekie kom met n unieke QR-kode wat n leerder, familie ,ouers of onderwysers toegang gee tot die skool se afdeling op Sing-Songs , die webtuiste of toep. Daar is verskeie tipe profiele wat geskep kan word, wat verskillende hoeveelheid toegang gee op die webtuiste. B.v n Onderwysers sal meer op die webtuiste kan doen as n leerder of n ouer. Die Sing-Songs webtuiste het verskeie profiele wat verskillende vlakke van toegang gee aan die klient. Daar is verkeie blaaie op die webtuiste : Die Nuus blaaie: Die nuus blad is waar die klient skool al die belangrike nuus kan bekend maak. Daar sal n publieke- en privaate nuusblad wees. Die publike nuusblad is waar die skool alle nuus kan publiseer wat die publiek kan sien.(skool besluit wat die publiek kan sien) B.v. Publike sport byeenkomste; Matriek-,sport- en kultuur uitslae; aankondigings, soos nuwe borge; ens. Dit sal gesien kan word deur enige profiel van enige skool, maar kan slegs deur die skool se onderwysers en admin profiele opgedateer en verander word. Die private nuusblad sal slegs beskikbaar wees vir mense direk inkontak met die skool, soos leerders en onderwysers. Op die private nuusblad kan die skool nuus publiseer wat slegs vir die mense direk in verband met die skool, bedoel is. B.v. Toets roosters; privaat funksies, soos n skool dans, gees week, civies dae; ens.. Die “Talk” bald Elke skool sal n sosiale media blad he, genoem die skool “talk” blad. Elke skool se “talk” blad sal n unieke naam he, dit sal wees ( *skool noem naam* talk ) b.v Stellenberg Hoerskool sal wees: Stellies talk. Die “talk” blad sal deur einige profiel gesien kan word, maar slegs mense direk in verband met die skool sal goedere kan publiseer daarop. Die publiek kan slegs die “posts” sien, hulle sal glad nie interaksie he met die “posts” nie. Die leerders sal kan fotos, comments en video’s publiseer. Hulle sal ook interaksie kan he met ander publikasies, b.v. om dit te “like”. Die enigste vereiste is dat alles wat die leerders publiseer moet te doen he met die skool. Elke skool kan mense in die skool aanstel b.v. (onderwysers, matriek leerders, werkers, ens.) om deur al die publikasies te gaan om seker te maak die inhoud is van pas vir n skool en dit het te doen met die skool. Die Onderwysers en kontak persoon sal dieselfde as die leerders kan doen, hulle sal net ook die mag he om enige publikasie te kan verwyder. Hulle sal ook ander profiele vir n sekere tydperk (onderwyser besluit self hoe lank) kan blok, wat die profiel sal vehoed om enige interaksie te he met die talk blad. Hulle sal dan nes die publike profiel, slegs kan sien wat gebeur. Die Uitslae blad Die uitslae van die skool sal op die uitslae blad beskikbaar wees. Die uitslae sal ook op die nuus blaaie gepubliseer kan word, maar die uitslae blad sal n kortpad wees na enige uitslae. Die verbruiker (publiek) sal ook uitslae van die verlede kan sien op die blad. Dit is beskikbaar vir enige profiel. Slegs die personeel van die skool sal goed op die blad kan publiseer, waar die res van die profiele slegs dit kan sien. Die album (fotos en videos blad) Dit is waar die skool enige fotos en videos kan publiseer, nes die “talk” blad . Die album sal n plek wees waar enige profiel die fotos en videos van die skool kan sien. Slegs die fotos en videos wat deur die skool self gepubliseer is (onderwysers profiele/admin profiele) sal op die blad gesien kan word. Geen fotos of videos wat die leerders op die “talk” blad publiseer sal hier wys nie. Die album is waar fotos van die skool gepubliseer word b.v. sport- , kultuur- , akedemiese- byeenkomste, “fun-days” ens. Slegs die personeel van n skool sal hier op goed kan publuseer. Die Sing-Songs gees blad Op die blad sal die skool se skool liedere (skool lied, gees liedere, ens.) gesien kan word. Die blad sal slegs deur profiele wat in direkte verband met die skool is, gesien kan word (Leerders, Onderwysers, Personeel). Alles wat op die blad voorkom sal nie gedeel kan word met enige ander platvorm, foon, electriese toestel, ens. nie. (Dit sal in die voorwaarings vorm staan, as die klient die profiel opstel vir die webtuiste) Slegs die admin profiel sal op die blad goedere publiseer, en redigeer. Slegs die onderwysers, admin personeel en leerders van die skool sal toegang he tot die blad. 2.2.6 Die Sing-Songs bibleoteek Sing-Songs sal n bibleoteek he, waar daar gees liedere gevind kan word. Die bibleotaak sal bestaan uit verskeie gees liedere, wat deur verskeie skole gedeel word. Die admin profiele van die skole kan dan liedere vanaf die bibleoteek gebruik om in hul Sing-Songs boekies (Die fisiese boekies) te sit, of selfs as insperasie te gebruik vir nuwe liedere. Skole sal slegs toegang he tot die bibleoteek, indien hulle sommige van hul liedere met Sing-Songs bibleoteek deel. Skole hoef nie al hul liedere te deel nie, so lank as wat die skool n minimum van 2 liedere deel met Sing-Songs ( elke 3 jaar). Sal hulle toegang he tot die bibleoteek. 2.2.7 Die “edit” blad Slegs die admin profiele van die verskeie skole sal toegang he tot die blad. Die blad is waar die kontak person die skool se boekies, voorblad en webtuiste kan ontwerp vir die volgende jaar. 2.2.8 Die skool profiel blad Slegs die admin profiele, bemarker en streek bestuurder sal toegang he tot die bald. Die skool profiel blad is n blad waar iemand enige inligting inverband met die skool kan sien, naamlik: – Wie die bemarker is wat die skool aan Sing-Songs bekend gestel het, sowel as watter bemarker verantwoordelik is vir die skool.(Die bemarker wat verantwoordelik is vir die kommunikasie met die skool, die bemarking in die skool, ens.) – Watter tipe bemarking daar plaasvind in die skool – Aantal verkope – Wie die admin profiele is – Hoeveel profiele gekoppel is aan die skool se profiel – Aantal leerders en onderwysers/personeel – Hoe lank die skool al n kliente is – Trugvoer van die skool 2.2.9 Die skole lyste blad Die blad is slegs beskikbaar vir die bemarkers en streek bestuurders. Die blad sal n lys van alle skole in die land he. Die lys sal n onderskeid maak van watter skole reeds kliente is van Sing-Songs en die wie nog nie is nie. Die Sing-Songs boekie word verkoop aan die kliente. Dit is die middel van hoe kliente toegang kry tot die Sing-Songs webtuiste. Die boekie sal ook meer gees in skole as n gevolg he. Die boekies bevat al die liedere van die skool, insluitend gees liedere. Enige nuwe leerders of leerders wat nie die woorde van die liedere ken nie, sal dan n manier he om steeds deel te voel van die skool se gees. Die boekies sal eenheid skep in skole. Die Sing-Songs boekies is A5 grote en sal min of meer 20 bladsye he. (Afhangend van die klient skool) Die boekies sal die woorde van al die skool liedere bevat, sowel as fotos (klient skool se keuse ) b.v. fotos van die martiek jaar of die nuwe gr8 [Hoerskole] of Gr 1’s en Gr 7’s [Laerskole]. Die klient skole sal ook jaarliks die boekies kan herontwerp b.v nuwe voorblad, nuwe fotos en selfs nuwe liedjies insit. Die Boekies bevat almal n unieke QR-kode. Die QR-kode sal die klient toegang gee tot die webtuiste. Die Sing-Songs boekies sal teen R10.00 verkoop word. Die boekies sal ook jaarliks uitkom en die klient moet jaarliks n boekie koop om toegang tot die webtuiste te behou.

Die Covid- 19 pandemie het die skole se manier van doen op sy kop gedraai. Daar was binne maande n groot aanvraag om alles na digitale platvorms te skyf. Die pandemie het skole vorseer om hul digitale kennis op te knik. Skole sal nie graag weer trug gaan na die ongerieflike manier van papier afrol nie. Sing-Songs is n manier om alles terselfde tyd aanlyn toe te skyf. Ons bring gees, eenheid, nuus en vele meer aanlyn. Dit sal kommunikasie tussen skole, leerders, ouers en die publiek vergemaklik. Sing-Songs is ook tans die eenigste besigheid idee wat alle kommunikasie vlakke in skole aanspreek en verbeter.

Anneri Swart