Ouderdom: 13 Jaar
Graad: Graad 7
Skool: Tuisskool
Provinsie: Gauteng

Mondjievol

Om oulike, smaaklike, mondjies vol, happies te ontwerp.

Die pastel kleure met sjokolade wat min mense kan weerstaan.

Carmen Kidwell