Ouderdom: 15 Jaar
Graad: Graad 9
Skool: Hanklip Ho√ęrskool
Provinsie: Oos Kaap

Rich Bees

Om heuning bye te bewaar, en on rou heuning tee bemark

Heuning koeke wat ek self uit haal, die heuning self uit die koeke uit te haal en die heuning te bottel

Edrich Verster