Ouderdom: 10 Jaar
Graad: Graad 4
Skool: Laerskool Danie MAlan
Provinsie: Gauteng

Horsey Voere

Om goeie kwaliteit voere van boere te verkry, en te herverskaf aan perde stalle en bestaansboere teen n goeie prys. Die A- graad voer vir Stalle en groter boere, die B – graad voer vir bestaansboere

Perde stalle en bestaansboere sukkel om goeie kwaliteit voer, teen n goeie prys op ‘n gereelde basis te bekom. Deur ‘n netwerk van voer verskaffers en voer verbruikers te ontwikkel beoog ek om altyd goeie kwaliteit voere te kan verskaf aan perde stalle en bestaansboere

Hane Jansen van Rensburg