Ouderdom: 9 Jaar
Graad: Graad 3
Skool: Tuisskool
Provinsie: Weskaap

Vuurbolle

Ek verkoop dennebolle. Dit help mens om jou vuur/kaggel vinnig aan die gang te kry.

Ek vat iets wat sommer net rondlê en verpak dit, sodat dit ek dit kan verkoop.

Hanna Van den Berg