Ouderdom: 10 Jaar
Graad: Graad 4
Skool: Gereformeerde Skool Dirkpostma
Provinsie: Gauteng

Leon’s custom werkswinkel

Ek bou op en modify klein ‘hot wheel’ karre en maak hulle unique

Jy sal n kar hê wat niemand het nie.

Leon Jordaan