Ouderdom: 15 Jaar
Graad: Graad 8
Skool: Lettie Fouche Skool ( Spesiale Skool vir leerders met erg verstandelike gestremdhede)
Provinsie: Vrystaat

LFS WASH BAY

Hierdie groep leerders is leerders in die skool se Arbeidsfase wat blootgesteld word aan BEROEPSVAARDIGHEDE. Met hierdie vaardighede beoog hulle om die leerders toe te rus vir wanneer hulle die skool verlaat.

Hierdie program is INDIENSOPLEIDING vir die leerders van Lettie Fouche Skool ( ‘n Skool vir Verstandelik Erg Gestremde leerders )

LFS Wash Bay Arbeidsfase