Ouderdom: 8 Jaar
Graad: Graad 2
Skool: Gereformeerde Skool Dirkpostma
Provinsie: Gauteng

Luhans se spinners

Unieke spinning toppe

Ek maak werkende spinning toppe en hulle kan mekaar uitspeel en van die bord af spin.

Luhan Jordaan