Ouderdom: 15 Jaar
Graad: Graad 10
Skool: Homeschooling
Provinsie: Gauteng

The Brass Lock Heart

Om alternatiewe handgemaakte juwele te verkoop

Die juwele wat verkoop gaan word, is spesiaal gemaak vir die alternatiewe mark.

Nandi Steynberg