Ouderdom: 14 Jaar
Graad: Graad 8
Skool: Homeschool
Provinsie: Wes-Kaap

Pizza Perfect

Pizzabasisse maak in ons houtoond

Ek wil Stoneground meel gebruik. Dit sal in wit en bruin beskikbaar wees. Die basis sal dun uitgerol word.

Naomi Schreuder