Ouderdom: 13 Jaar
Graad: Graad 7
Skool: CVO Savannah
Provinsie: Noord-Kaap

Skud!

My idee is melkskommels. In 250ml botteltjies.

Jy moet die botteltjies Skud. Al die verskeidenheid geure.

Willem. C. Lategan