Ouderdom: 16 Jaar
Graad: Graad 10
Skool: Hoërskool Overkruin
Provinsie: Gauteng

Electroplanet Bpk.

Om ‘n elektrisiteitsvoorsienings onderneming te stig wat deur middel van sonpanele en ander kragopwekkings toestelle vir Suid-Afrikaanse ondernemings en huishoudings elektrisiteit kan voorsien. Met die elektrisiteitskrisis is dit belangrik om te verseker dat ondernemings wat nie ‘n kragopwekker kan bekostig nie, se deure kan oop bly. Te veel ondernemings word geforseer om tydens beurtkrag toe te maak wat ‘n groot negatiewe impak op die ondernemings se finansies het. Huishoudings kan nie behoorlik funksioneer sonder krag nie en kan nie aanhou leef met kragonderbrekings nie. My onderneming kan daardie probleem oplos. Ek kan sonpanele op industriële geboue, ondernemings en huishoudings se dakke installeer, asook kleiner windturbines wat op die dak of hoeke van huise geïnstalleer kan word.

Daar is baie min onafhanklike elektrisiteitsvoorsienings maatskappye in Suid-Afrika, en beurtkrag maak dat te veel ondernemings hul deure moet sluit. Daar is nie veel ondernemings soos die wat ek wil stig nie, en daar is ‘n groot gaping in die mark wat ek kan bevredig. Ander ondernemings soos Eskom gebruik onhernubare energie wat op ‘n stadium gaan opraak en dit is ook baie nadelig vir die omgewing en ekosisteme. My onderneming gaan gebruik maak van hernubare energie soos sonkrag en wind wat in harmonie saam met ons planeet kan saamwerk.

Willem Swart