Ouderdom: 15 Jaar
Graad: Graad 8
Skool: GREY COLLEGE, BLOEMFONTEIN
Provinsie: VRYSTAAT

AASVOGELKOP EIERS

My idee: Om lê-henne aan te skaf en sodoende eiers te produseer en dit teen ‘n billike prys plaaslik te bemark

Die feit dat my henne toegelaat word om vry rond te beweeg in ‘n kamp met gras en ander onkruid, asook insekte wat in die veld voorkom. Die hok se hek word soggens oopgemaak en saans toegemaak vir hulle veiligheid; en dat eiers in klein hoeveelhede van ses verpak word en elke houer word individueel gemerk met “vars gelê op …….(datum)” met die kliënt se naam en dit weekliks by kliënte in en om Bloemfontein afgelewer word, maak my produk uniek.

WJ PRETORIUS